26.7.2010

Copyright *VALOKUVA*....

Tuosta VALOKUVASTA moon vähän palijon 'huolishaan'. Eihän se enhään oo mikhään erhäitten valokuvvauksheen opin saahneitten 'homma'. Tiki-Aika sen sai 'ryösthääntymhään' jokasen ihimisen ulottuvile ja kothein. Ja hyä son niin. Ajattelin vain Valokuvvauksen Työmyyriä. Heitäki vielä ikimeisesti vielä puurtaa elantonsa etheen.
Heän työn arvostus on ilimeisesti meleko matalala. Johan sen valokuvan voi ottaa kuka tahansa...! Onhan meilä melekein jokasela jonkin lainen kamera tai ainaki puhelin jolla saa myös valokuvan aikhaan.
Tämän vuoksi meän jokasen 'valokuvvausta huviksheen ja koti-tarpheiksi' tekevien tulisi huomioia ettei työnnettäisi näitä 'harrastus-tuotheita' ilimaseksi sellaisheen käythöön, josta ammattilaiset saavat elantonsa. Samon tulisi 'valokuvien käyttäjien' ehottomasti nouattaa lakia, joka hyvin tarkon määrittellee valokuvien julukasusta ja käytöstä.
Mitä non sitten nämä *BLOGI-KUVAT*. Niitä'hän saa katella usiasti iliman sen kummempia 'manoväärejä'. Niien käyttö taasen julukasuihin ja muuhun 'bisnes-toiminthaan' on aina kuvvaajan määrättävisä. Nouatethaanko sitä sitten vai ei...? Monasti se saattaa olla ko' vetheen piirretty viiva. Julukasu-luvan kysyminen ei oo kovin suuri asia - mutta jos siitä pittää vielä maksaa...?
Kopionti'ki Blogista - vaikka vain omhaan käythöön - mihin käythöön...? on jo niin väärin niin väärin...!
Kopioitua tikikuvvaa on heleppo muokata eri näkhöön. Maalauksia on aikoinhaan tehty valokuvvaa mallina käyttäen ja muunnellen...! Käräjiäki on käyty...! Valokuvvaaja on ylleensä se joka asian häviää ja on syyllinen - mitä kuvasi ja teki kuvan...?
Häätyy sanua *kyllä 'ammatti-valokuvvaaja' on aina vain enempi ja enempi kyssheenalanen ilimiö...!*

Copyrigt *KUKKA*

Mallilekki'han pitäs maksaa 'mallina-olosta' jotaki. Nämä minun kuvattavat ovat kuitenki meleko vaatimattomia - meinaan sen 'malli-palakkion' suhtheen....!
                                          

Ei kommentteja: